Andmeteadus ja geoanalüütika ArcGIS Insights-ga

17.-18. september 2024

AlphaGIS koolituskeskus | Veerenni 40a, Tallinn

ArcGIS Insights on andmete analüüsi tarkvara, mis sisaldab vahendeid (geo)andmete tõlgendamiseks ja esitamiseks ning ühendab kohateabe analüüsi andmete teaduse ja ärialase teabe töövoogudega, hõlbustades seeläbi kaalutletud otsuste langetamist.

Kursus on suunatud mis tahes tasemega ja/või valdkonna spetsialistile, kes puutub kokku erineva sisu ja allikatest pärinevate andmete dünaamilise visualiseerimisega ning analüüsimisega läbi kaartide, diagrammide, tabelite, juhtimislaudade jne. Lähemalt õpitakse tundma ka töövoogude määramist, ruumianalüüsi (geostatistika) meetodite kasutust, andmete rikastamist ja tulemite jagamist erinevatele sihtrühmadele. Varasem (põhjalikum) kokkupuude ArcGIS platvormi kasutamisega ei ole osaluse seisukohast nõutav!

Kursuse läbinud saavad koolitusmaterjalid ja Esri koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg. Kursuse töökeel on eesti keel, õppematerjalid on inglise keeles.


Üldine info

 • Kontaktne koolitus AlphaGIS koolituskeskuses (Ellips Maja büroohoone VI korrus, Veerenni 40a, Tallinn). Täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit.
 • Viiruste perioodil on siseruumides maski kandmine nakkuse vältimiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks soovituslik ka siis, kui see ei ole kohustuslik!
 • Toimumise aeg: 17.-18. september 2024
 • Maht: 16 akadeemilist tundi
 • Hind: 590€ (719,8€ koos km-ga – ühe kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 22%, milles sisalduvad kontaktõppe formaadis koolitusel korral ka lõunasöök ja kohvipausid)
 • NB! Veebipõhise osalusel korral (eeldusel, kui seda varianti pakutakse) sisalduvad hinnas ainult koolitusega seotud õppematerjalid ning nende kohaletoimetamisega seotud võimalikud (transpordi)kulud.
 • Koolitaja: Ott Küüsmaa (AlphaGIS OÜ andmeanalüütik-arendaja)

Päevakava

 •  9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused ja arutelud, personaalsete küsimuste käsitlemine ning koolituse kokkuvõte

Teemade loend

 • ArcGIS Insights võimaluste ja kasutajaliidese üldine tutvustus
 • Erinevad andmeallikad ja nende lisamine
 • Andmetüüpide tutvustus
 • Asukoha andmetüübi kasutamine
 • Andmete ühendamine, seoste loomine ja rikastamine
 • Erineva sihtotstarbega kaartide, graafikute ja tabelite loomine
 • Andmetest esmase ülevaate saamine ja analüüside teostamine kaartide, graafikute ja tabelite võimaluste kaasabil
 • Geoanalüütika kaasamine
 • Andmemudeli taaskasutamine
 • ArcGIS Insights funktsionaalsuse laiendamine Python keele kaasabil
 • Analüüsitulemuste jagamise võimalused

Detailsem info käsitletavate teemade kohta on leitav siit.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • On võimeline ArcGIS Insights tarkvaraga leidma seoseid ja mustreid ruumiliste ja ka mitteruumiliste andmete vahel;
 • Oskab analüüside tarbeks lisada ja luua ühendusi erinevate andmeallikatega (sh tabelandmed ja relatsioonilised andmebaasid);
 • Mõistab peamisi andmetüüpe (sh asukoha, numbriline ja tekstiline andmetüüp);
 • Suudab rakendada peamisi andmete visualiseerimise tehnikaid (sh kaartide loomine ja leppemärkide valik, kaasaegsed graafikute tüübid, tabelite kujundamine jm);
 • Teab peamisi andmeanalüüsi töövõtteid (sh tabelite ühendamine, andmete filtreerimine (sh ka ruumiline filtreerimine), erinevate statistiliste funktsioonide rakendamine jm);
 • Oskab rikastada olemasolevaid andmeid infoga teistest andmeallikatest;
 • Oskab taaskasutada eelnevalt koostatud analüüsi mudelit;
 • Oskab analüüside teostamist automatiseerida ning olemasolevat funktsionaalsust laiendada, kasutades Python programmeerimiskeelt;
 • On võimeline tulemite jagamiseks looma interaktiivseid töölaudu;
 • Oskab teisi ArcGIS Insights tarkvara spetsiifilisi töövõtteid andmete analüüsi lihtsustamiseks ja kiirendamiseks.

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt hiljemalt 5 tööpäeva enne kursust registreeruda saates kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja/või mittetulekust vähem kui 2 päeva etteteatamise korral eelnevalt makstud osalustasu ei tagastata.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.