Skip to Content

3D andmetega töötamine ArcGIS-is

6. mai 2024

AlphaGIS koolituskeskus | Veerenni 40a, Tallinn

“3D andmetega töötamine ArcGIS-is” on üks päev (8 akadeemilist tundi) kestev koolitus, mis on mõeldud ArcGIS kasutajatele, kes soovivad ruumiandmete kasutamisel rakendada 3D visualiseerimist ja sellega seonduvaid analüüsitehnikaid. Kursuse eesmärk on anda ülevaade ArcGIS Pro tarkvara laiendprogrammist ArcGIS 3D Analyst ning selle võimaluste rakendamisest ruumiandmetega töötamisel.

Kursusel tutvustatakse kolmemõõtmeliste andmete (3D objektid, pinnamudelid) olemust, erinevaid 3D andmete loomise võimalusi ning vastavaid ruumianalüüsi meetodeid (nt pindade interpoleerimine jne). Kõikide teemade käsitlemine toimub läbi praktiliste ülesannete lahendamise.

Kõik osalejad saavad koolitusmaterjalid ja koolitustunnistuse, millel on märgitud kursuse nimetus, maht ja toimumise aeg. Kursus viiakse läbi eesti keeles, õppematerjalid on eesti ja inglise keeles.

NB! Kursusel osalemiseks on soovituslik varasem (töö)kogemus ArcGIS Pro tarkvaraga ja/või ArcGIS Pro algtaseme koolituse (nt ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid) läbimine.


Üldine info

 • Kontaktne koolitus AlphaGIS koolituskeskuses (Ellips Maja büroohoone VI korrus, Veerenni 40a, Tallinn). Täpsemad juhised kohalejõudmiseks ning asukohakaardi kohta leiad siit.
 • Viiruste perioodil on siseruumides maski kandmine nakkuse vältimiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks soovituslik ka siis, kui see ei ole kohustuslik!
 • Aeg: 6. mai 2024
 • Maht: 8 akadeemilist tundi
 • Hind: 390€ (475,8€ koos km-ga – ühe kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 22%, milles  sisalduvad kontaktõppe formaadis koolituste puhul ka lõunasöök ja kohvipausid)
 • NB! Veebipõhise osalusel korral (eeldusel, kui seda varianti pakutakse) sisalduvad hinnas ainult koolitusega seotud õppematerjalid ning nende kohaletoimetamisega seotud võimalikud (transpordi)kulud.
 • Koolitaja on Triin Abrams (AlphaGIS OÜ GIS- ja kaugseire projektijuht)

Päevakava

 • 9.15-9.30 Saabumine, hommikukohv
 • 9.30-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.45 Õppetöö
 • 16.45-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

Teemade loend

 • 3D analüüsid ja nende kasutusalad
 • Nähtavusanalüüsid ja 3D objektide lõikamine
 • 2D andmetest 3D põhine visualiseerimine 
 • LiDAR andmete analüüs ja klassifitseerimine
 • Töötamine LAS failidega
 • Kõrgusmudelite loomine (DEM, DSM ja DHM)
 • 3D objektide loomine LiDAR andmestikust
 • Juhendatud ja automatiseeritud 3D töövood – ArcGIS Solutions
 • Linnakeskkonna objektide visualiseerimine Maa-ameti (ava)andmete põhjal
 • Andmete jagamine

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • On kursis 3D analüüside peamiste rakendusvaldkondadega;
 • Oskab visualiseerida erinevatest 2D ruumiandmetest 3D mudeleid;
 • On võimeline iseseisvalt teostama lihtsamaid 3D analüüse (nt nähtavus-, ulatus, kaugusanalüüsid);
 • Mõistab kõrgusandmesiku (sh laserskaneerimise andmestiku) olemust;
 • Oskab hallata, visualiseerida, teostada analüüse ning koostada 3D mudeleid (linna digikaksikut ja maastikumudeleid) laserskaneerimise andmetel.

Muud tingimused

Osalemiseks on vajalik eelnevalt hiljemalt 5 tööpäeva enne kursust registreeruda saates kiri e-posti aadressile alphagis@alphagis.ee.

Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja/või mittetulekust vähem kui 2 päeva etteteatamise korral eelnevalt makstud osalustasu ei tagastata.

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 5 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning liidetakse nad järgmiste koolituste osalejate grupiga.